Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-

Правила користування

Сайт JurystUA.com (далі - Сайт) є приватним ресурсом і управляється відповідно до політики, яка визначається власниками. Зареєструвавшись на Сайті, Ви підтверджуєте, що прочитали цю угоду, зрозуміли свої права, обов'язки, умови і положення, що містяться в даному документі і згодні дотримуватися умов цієї Угоди користувача далі в тексті (Угода). Угода вступає в силу з моменту вираження Вами згоди з його умовами шляхом реєстрації на сайті JurystUA.com

 

1. Статус Правил користування

Справжня Угода розроблена адміністрацією Сайту і визначає умови використання та розвитку Сайту, а також права та обов'язки його Користувачів і Адміністрації. Дія Угоди поширюється також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.

Справжня Угода є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Адміністрацією Сайту, предметом якої є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використання Сайту і його сервісів (далі - Послуги). Крім цієї Угоди користувача, до угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.

Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди користувача.

Справжня Угода може бути змінена та / або доповнена Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Справжня Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Правил користування розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://juristoff.com/policies

Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди користувача на предмет її зміни і / або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін і / або доповнень в цю Угоду означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

 

2. Статус Сайту

2.1. Сайт JurystUA.com є інтернет-ресурсом і являє собою сукупність інформації і програм, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою https://juristoff.com

2.2. Всі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) https://juristoff.com належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам відповідно до цієї Угоди та чинного законодавства України.

2.3. Справжньою Угодою встановлено умови, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами) у складі окремих розділів Сайту , можуть належати Користувачам Сайту і іншим особам, що самостійно створили і / або розмістили зазначені об'єкти на Сайті без безпосередній на то участі Адміністрації Сайту.

 

3. Адміністрація Сайту

3.1. Під Адміністрацією Сайту JurystUA.com (раніше і далі - Адміністрація Сайту, Адміністрація) у цієй Угоді та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміються власники сайту та доменного імені JurystUA.com.

3.2. Звернення, пропозиції, претензії і інші запити фізичних та юридичних осіб до Адміністрації Сайту, пов'язані зі справжньою Угодою або роботою Сайту, а також запити уповноважених державних органів можуть бути спрямовані на електронну адресу ceo@jurystua.com

3.3. Відносно функціонування і розвитку Сайту Адміністрація керується законодавством України, справжнью Угодою та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту в цілях регламентації надання Користувачам окремих сервісів Сайту.

3.4. Ніщо в цій Угоді не передбачає Користувачеві використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою згодою з Адміністрацією Сайту.

 

4. Реєстрація Користувача на Сайті

4.1 Для того щоб скористатися Сайтом JurystUA.com, Ви погоджуєтеся надати достовірну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих у Формі Реєстрації і в Особистому Кабінеті, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Ви надаєте невірну інформацію або у Адміністрації є серйозні підстави вважати, що надана Вами інформація неповна або недостовірна, Адміністрація має право заблокувати або видалити Ваш обліковий запис і обмежити Вас у використанні деякого функціоналу сайту. Адміністрація залишає за собою право в будь-який момент зажадати підтвердження Вами даних, зазначених при реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи, ненадання яких, на розсуд Адміністрації, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити відповідні наслідки.

 

5. Фінансові питання

5.1 Сайт безпосередньо не надає користувачам платних послуги.

5.2 Сайт не є представником ні Клієнтів, що публікують на Сайті свої питання, на якій знаходяться персональну консультацію, ні Фахівців, що відповідають на питання чи персональні консультації, тому не може відповідати ні за які фінансові зобов'язання, що виникають між тими і іншими. Будь-які домовленості між Клієнтами та Фахівцями, що використовують Сайт, є двосторонніми, і Сайт не має до них відношення.

5.3 При виникненні спірних ситуацій, Адміністрація сайту бере на себе роль Арбітражу і вирішує питання на користь клієнта або спеціаліста після повного розгляду спірної ситуації.

5.4. Адміністрація сайту надає користувачам широкі гарантії якості, конфіденційності та безпеки, зміст яких викладено за адресою http://juristoff.com/privacy-policy

 

6. Умови про інтелектуальні права

6.1. Виняткові права на Контент, розміщений на Сайті.

6.1.1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми та інші об'єкти і їх добірки (раніше і далі - Контент), є об'єктами виняткових прав Адміністрації, Користувачів Сайту та інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені.

6.1.2. Користувач, розміщуючи на Сайті належачий йому на законних підставах Контент, надає іншим користувачам невиняткове право на його використання шляхом перегляду, відтворення (в тому числі копіювання), переробку (у тому числі на роздруківку копій) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.

6.1.3. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.

6.1.4. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явним чином вираженої згоди правовласника.

6.2. Відповідальність за порушення виняткових прав.

6.2.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) на Сайті або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, передавати або публікувати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому відповідно до законодавства України.

6.2.2. Адміністрація Сайту може, але не зобов'язана, переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або користувачів на свій власний розсуд, за будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує чинні Правила, законодавство України та / або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших користувачів або третіх осіб.

6.2.3. Розміщуючи свій Контент на Сайті, Користувач передає Адміністрації право робити копії свого Контенту з метою впорядкування і полегшення публікації і зберігання призначеного для користувача Контенту на Сайті.

6.2.4. Розміщуючи свій Контент в будь-якій частині Сайту, Користувач безоплатно надає Адміністрації невиключне право на його використання шляхом копіювання, публічного виконання, відтворення, переробки, перекладу і поширення для цілей Сайту або у зв'язку з ними, в тому числі для його популяризації. Для зазначених цілей Адміністрація може виготовляти похідні твори або вставляти Контент Користувача в якості складових частин у відповідні збірники, вчиняти інші дії, з метою досягнення зазначених цілей.

6.3. Сайти та Контент третіх осіб.

6.3.1. Сайт містить (або може містити) посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, інформацію, додатки, програми і інший Контент, що належить або надходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності і охороняються відповідно до законодавства України.

6.3.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності і т.п.). Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб або в їх Контенті.

6.3.3. Розміщення на Сайті посилання або керівництва по завантаженню файлів і (або) установці програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.

6.3.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.

6.3.5. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використовувати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на свій ризик і з цієї миті чинні Правила більше не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачеві варто керуватися застосовними нормами і політикою, в тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використовувати.

 

7. Прикінцеві положення

7.1 У разі наявності сумнівів щодо правомірності використання Користувача Сайтом, Адміністрація має право в будь-який час і без попереднього повідомлення Користувача на свій розсуд видалити, заблокувати або примусово змінити Облікову інформацію таких користувачів.

7.2 У разі наявності відомостей про використання облікового інформації Користувача (працівників Користувача) іншими користувачами Сайту, Адміністрація має право в будь-який час і без попереднього повідомлення Користувача на свій розсуд видалити, блокувати або примусово змінити Облікову інформацію таких користувачів.